Schoenen en lijnwaad, erwten en koren – de Armendisrekeningen van 1661 en 1662

Voor de parochie Klerken zijn slechts vier Armendisrekeningen van vóór 1700 bewaard. Ze zijn beschikbaar bij het Rijsarchief in Brugge onder referentie INV 15-16 11808. We vinden er de rekeningen voor de jaren 1633, 1643, 1661 en 1662. Deze rekeningen geven enerzijds een momentopname van de pachters van grond van de Armendis, die zorgden voor … More Schoenen en lijnwaad, erwten en koren – de Armendisrekeningen van 1661 en 1662

Gijzelaars en represailles, stormvloed en dijkbreuk – de Parochierekening Klerken 1681

Na de min of meer gewone parochierekening van het jaar 1680 bespreken we nu een jaar met meer bijzondere kosten en betalingen. De parochierekening voor het jaar 1681 (oogst 1681- half-maart 1682), wordt gepresenteerd en afgesloten op 16 november 1684 en is terug te vinden in het Rijksarchief Brugge (Parochierekening Klerken 1681 – RAB INV … More Gijzelaars en represailles, stormvloed en dijkbreuk – de Parochierekening Klerken 1681

Volksoproer bij begrafenis in 1750

Recent vond ik bij het Rijksarchief in Brugge een brief over een “volksopstand” bij een begrafenis in Klerken in 1750. Een intrigerende titel en slechts twee bladzijden lang. Waar gaat het over? De Brief i.v.m. het Volksoproer bij een begrafenis in 1750 kan in transcriptie, samen met het originele document digitaal worden gedownload. De transcriptie … More Volksoproer bij begrafenis in 1750

Parochierekeningen – de Parochierekening Klerken 1680

Als aanvulling bij de bevolkingsreconstructie Klerken 1686 zullen we de beschikbare parochierekeningen voorstellen die in het Rijksarchief in Brugge beschikbaar zijn. Parochierekeningen hebben een lange geschiedenis, en werden al van in de Middeleeuwen opgesteld in opdracht van de lokale en overkoepelende overheid. Voor Klerken is de oudst bewaarde parochierekening van 1625, wellicht daterend van de … More Parochierekeningen – de Parochierekening Klerken 1680

Kunnen we een kaart opstellen voor de parochie Klerken omtrent 1686?

De bevolkingsreconstructie Klerken 1686 wordt gecombineerd met de gedetailleerde beschrijving van de 1022 percelen in het Terrier van de Prochie van Clercken 1686. In het Terrier vinden we alle eigenaars, alle pachters en andere gebruikers, met erbij de belastingbasis waarop jaarlijks taksen en contributies werden geheven. Deze gegevens combineren we met de genealogische data die … More Kunnen we een kaart opstellen voor de parochie Klerken omtrent 1686?

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 15)

Nu resten nog families waarvoor we geconfirmeerde genealogische gegevens of informatie uit andere bronnen hebben in Klerken, – in de periode rond 1686 -, maar voor wie in het Terrier zelf geen precieze woonplaats is terug te vinden. Eerder kwamen al enkele inwoners aan bod voor wie, tot zover, geen woonplaats kon worden geïdentificeerd. Maar … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 15)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 14)

We gaan verder met de gezinnen die we via het Terrier van de Prochie van Clercken 1686 kunnen identificeren. We hebben nog negen gezinnen te bespreken. Daarna resten enkel personen waarvoor geen bekend of vermoedelijk adres bestaat in 1686, maar die wel sporen nalieten in de toenmalige parochieregisters, parochierekeningen, en allerhande documenten uit die periode. … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 14)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 13)

We gaan verder met families die via het Terrier 1686 kunnen worden geïdentificeerd. In deze aflevering krijgen we een bredere kijk op de huwelijkspolitiek van de leidende landbouwersfamilies in Klerken en de buurgemeenten Zarren, Esen en Woumen. Dat levert heel wat meer inzicht hoe families het eigen bezit en patrimonium willen beschermen, of uitbreiden door … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 13)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 12)

Met deze aflevering komen we na een rustige start volop terecht bij bewoners wonend aan de noordzijde van het Bos van Houthulst, de zuidelijke helft van de toenmalige parochie Klerken. Daar ligt in 1686 enkel wat losse bewoning, met hoeves, een molen, en landerijen, weiland, vijvers, moeras en allerhande bos. Pas halfweg de 18de eeuw … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 12)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 11)

De familie Hoorelbeke-Herreman en de nieuwe bosrand Met de familie Hoorelbeke-Herreman komen we in moeilijker te reconstrueren gebied. Al in de jaren 1650-1670 worden er enkele Hoorelbeke geboren in Klerken, met name twee kinderen van Christianus Hoorelbeke en Catharina Becu/Peckey. Maar die zijn in 1686 nergens meer terug te vinden. Ook Herreman zijn er al … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 11)

Genealogische update 2021

Zoals eerdere jaren hebben we onze genealogische website Ignace Debruyne’s Homepage for Genealogy verder uitgebreid. Opnieuw komen er een kleine 6,000 persoonsrecords bij, en heel wat andere correcties en aanvullingen. Deze zijn vooral te vinden onder de Bevolkingsreconstructie Klerken-Houthulst 1600-1920, en bij de Afstamming van Jan de Brune die nu samen ruim 52,500 records bevatten. Ook … More Genealogische update 2021

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 10)

De familie de Sodt Bij de start van deze aflevering gaan we voor de eerste familie die we bespreken eerst even terug in de tijd. Joannes de Zodt, de jonge, en Maria Huysseune, huwden in 1619 in Zarren. Maria Huysseune is wellicht ook een dochter van Jacques Huysseune, een van mijn mogelijks 4096 stam-betovergrootouders (13-de … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 10)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 9)

We gaan verder met familienamen beginnend met een D. In deze aflevering krijgen we o.a. wat meer zicht op de origine van bezemmakers en boskanters van 1750-1760, maar ook op de vroege introductie van aardappelteelt in Klerken. We beginnen met een familienaam die een ruime geschiedenis heeft in Klerken en nog meer in buurgemeenten vóór … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 9)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 8)

In deze aflevering gaan we verder met bewoners met familienamen beginnend met een D, maar ook nu bundelen we personen en families waar zinvol. We beginnen wel met twee niet verwante naamhouders uit de familie Decroix. In 1686 woont Walram de Crois met Barbara de Wulf in een woonhuijseken staande op perceel N°948, gelegen oost … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 8)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 7)

We gaan verder met de reconstructie van gezinnen die we terugvinden in het Terrier van Clercken 1686. De beschrijving in het Terrier gecombineerd met het doorgedreven genealogisch onderzoek werkt goed om tot een redelijke raming van de gezinssamenstelling te komen. Het is vooral ook de kennis van hoe deze gezinnen in de daaropvolgende jaren evolueerden … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 7)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 6)

De notabele boeren en leidende personen zijn intussen geïdentificeerd, samen met hun meest waarschijnlijke  gezinssamenstelling. Nu dus de overige families die we kunnen identificeren met een woning of perceelnummer in het Terrier van Clercken van 1686. Er zijn 16 huizen waarvan de bewoners tot nu nog niet konden worden geïdentificeerd, en ook nog één “vervallen … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 6)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 5)

In deze aflevering zullen we nog een laatste groep van 10-15 “notabelen” uit 1680-81 bespreken. In volgende afleveringen beginnen we dan aan de overige bekende boeren, pachters en eigenaars in 1686. In nog latere afleveringen hopen we af te ronden met een gedetailleerde bespreking van andere bewoners die niet pachtten,  of ook geen eigenaar waren, … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 5)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 3)

In aflevering 1 en 2 hebben we al 10 van de 40 geïdentificeerde “notabelen” besproken. Naar raming vertegenwoordigen ze samen 44 volwassen bewoners, en tussen de 44 en 86 thuiswonende kinderen en adolescenten, en een niet geïdentificeerd aantal knechten en meiden. In dit derde deel gaan we verder met de selectie “notabelen”, opnieuw elk op … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 3)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 2)

Voor de genealogische verbanden kijk je beste op mijn genealogische website met de pagina’s Genealogische bevolkingsreconstructie van Klerken-Houthulst voor de periode 1600 tot 1920. Deze pagina’s worden minstens eenmaal per jaar bijgewerkt. In aflevering 1 hebben we reeds de hoofdmannen Jaeques Costenobel, Jan Osten en Fransois de Pestel en hun families besproken, en ook enkele … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 2)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 1)

Het Terrier der Prochie van Clercken wordt opgesteld met de “Agreaetie ende Consente daertoe verleend door de Edele Heeren vande Collegie vanden Lande vanden Vrijen” van 31 mei 1680.  Het werd slechts in 1686 afgewerkt, want te veel onregelmatigheden hadden de werkzaamheden verstoord. In 1681 was er het zoveelste annus horribilis waarin meer dan 5% … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 1)

Het startpunt van de bevolkingsreconstructie: de overgang van de 16de naar de 17de eeuw

Beschikbare Parochieregisters voor Klerken starten in 1653 met dopen (met onderbreking van 1672 tot 1674, en van 1681 tot 1682) en huwelijken (met een onderbreking van 1666 tot 1681); overlijdens starten pas in 1675. In alle registers zijn er nog kleine onderbrekingen tijdens maanden met grote onrust of andere instabiliteit, vooral vóór 1710. Alles wijst … More Het startpunt van de bevolkingsreconstructie: de overgang van de 16de naar de 17de eeuw