Kunnen we een kaart opstellen voor de parochie Klerken omtrent 1686?

De bevolkingsreconstructie Klerken 1686 wordt gecombineerd met de gedetailleerde beschrijving van de 1022 percelen in het Terrier van de Prochie van Clercken 1686. In het Terrier vinden we alle eigenaars, alle pachters en andere gebruikers, met erbij de belastingbasis waarop jaarlijks taksen en contributies werden geheven. Deze gegevens combineren we met de genealogische data die … More Kunnen we een kaart opstellen voor de parochie Klerken omtrent 1686?

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 15)

Nu resten nog families waarvoor we geconfirmeerde genealogische gegevens of informatie uit andere bronnen hebben in Klerken, – in de periode rond 1686 -, maar voor wie in het Terrier zelf geen precieze woonplaats is terug te vinden. Eerder kwamen al enkele inwoners aan bod voor wie, tot zover, geen woonplaats kon worden geïdentificeerd. Maar … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 15)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 14)

We gaan verder met de gezinnen die we via het Terrier van de Prochie van Clercken 1686 kunnen identificeren. We hebben nog negen gezinnen te bespreken. Daarna resten enkel personen waarvoor geen bekend of vermoedelijk adres bestaat in 1686, maar die wel sporen nalieten in de toenmalige parochieregisters, parochierekeningen, en allerhande documenten uit die periode. … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 14)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 13)

We gaan verder met families die via het Terrier 1686 kunnen worden geïdentificeerd. In deze aflevering krijgen we een bredere kijk op de huwelijkspolitiek van de leidende landbouwersfamilies in Klerken en de buurgemeenten Zarren, Esen en Woumen. Dat levert heel wat meer inzicht hoe families het eigen bezit en patrimonium willen beschermen, of uitbreiden door … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 13)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 12)

Met deze aflevering komen we na een rustige start volop terecht bij bewoners wonend aan de noordzijde van het Bos van Houthulst, de zuidelijke helft van de toenmalige parochie Klerken. Daar ligt in 1686 enkel wat losse bewoning, met hoeves, een molen, en landerijen, weiland, vijvers, moeras en allerhande bos. Pas halfweg de 18de eeuw … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 12)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 11)

De familie Hoorelbeke-Herreman en de nieuwe bosrand Met de familie Hoorelbeke-Herreman komen we in moeilijker te reconstrueren gebied. Al in de jaren 1650-1670 worden er enkele Hoorelbeke geboren in Klerken, met name twee kinderen van Christianus Hoorelbeke en Catharina Becu/Peckey. Maar die zijn in 1686 nergens meer terug te vinden. Ook Herreman zijn er al … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 11)

Genealogische update 2021

Zoals eerdere jaren hebben we onze genealogische website Ignace Debruyne’s Homepage for Genealogy verder uitgebreid. Opnieuw komen er een kleine 6,000 persoonsrecords bij, en heel wat andere correcties en aanvullingen. Deze zijn vooral te vinden onder de Bevolkingsreconstructie Klerken-Houthulst 1600-1920, en bij de Afstamming van Jan de Brune die nu samen ruim 52,500 records bevatten. Ook … More Genealogische update 2021

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 10)

De familie de Sodt Bij de start van deze aflevering gaan we voor de eerste familie die we bespreken eerst even terug in de tijd. Joannes de Zodt, de jonge, en Maria Huysseune, huwden in 1619 in Zarren. Maria Huysseune is wellicht ook een dochter van Jacques Huysseune, een van mijn mogelijks 4096 stam-betovergrootouders (13-de … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 10)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 9)

We gaan verder met familienamen beginnend met een D. In deze aflevering krijgen we o.a. wat meer zicht op de origine van bezemmakers en boskanters van 1750-1760, maar ook op de vroege introductie van aardappelteelt in Klerken. We beginnen met een familienaam die een ruime geschiedenis heeft in Klerken en nog meer in buurgemeenten vóór … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 9)

Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 8)

In deze aflevering gaan we verder met bewoners met familienamen beginnend met een D, maar ook nu bundelen we personen en families waar zinvol. We beginnen wel met twee niet verwante naamhouders uit de familie Decroix. In 1686 woont Walram de Crois met Barbara de Wulf in een woonhuijseken staande op perceel N°948, gelegen oost … More Bevolkingsreconstructie Klerken 1686 (deel 8)